COVID w Domu

A collaborative guide to COVID-19 care

O covid-w-domu.info

Strona ta powstała z prywatnej inicjatywy Ropa Gonggrijp i Very Wilde, którzy przeprowadzili wstępne analizy i zaczęli spisywać te porady. Bardzo szybko uzyskali wsparcie ze strony przyjaciół którzy zaczęli pomagać, dokonując korekt, tłumaczeń oraz zapewniając poprawki i uzupełnienia treści. Ten przewodnik jest tworzony przez społeczność. Tłumaczenie na język niemiecki jest już gotowe, a inne tłumaczenia są planowane w trakcie pisania tego tekstu.

Celem covid-at-home jest dzielenie się (w zwięzłej formie) tym, czego się nauczyliśmy, dostarczaniem sensownych i praktycznych informacji o radzeniu sobie z pandemią COVID-19 na zasadach otwartych i niekomercyjnych. Główne założenie jest takie, że w niektórych miejscach COVID-19 przynajmniej tymczasowo obanży słabość systemu opieki zdrowotnej, więc im więcej osób będzie czuło się pewnie w kontaktach z chorymi w domu, tym mniej osób nie będzie się niepotrzebnie pojawiać w gabinetach lekarskich i szpitalach. Jednocześnie ludzie wciąż muszą wiedzieć, kiedy pacjenci będą wymagali pomocy medycznej.

Chcesz pomóc? Jeśli Tak! To mamy temu poświęcony cały dział.

Licencja

Ta strona jest publikowana na licencji międzynarodowej Creative Commons Uznanie autorstwa-Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-ShareAlike 4.0 i nie jest to działalność komercyjna. Nie ma tu żadnych sponsorów i nie ma możliwości przekazania czegokolwiek poza swoim czasem i energią.

Podziękowania

Ta strona jest aktualizowana i poprawiana, ponieważ otrzymaliśmy pomoc od (w kolejności alfabetycznej):

Komentarz

(Prawo niemieckie wymaga, aby strony internetowe zawierały listę wydawców).

Rop Gonggrijp & Vera Wilde
Linienstrasse 127
10115 Berlin
Niemcy

e-mail: team@covid-at-home.info